Επιμορφωτικό πρόγραμμα για το GDPR

Η Εστία  υλοποίησε  επιμορφωτικό πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για 13 εργαζόμενούς της με τίτλο «Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) KAI ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»  την Δευτέρα 05/03/2018. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε από το φορέα TUV HELLAS A.E. στις εγκαταστάσεις της Εστίας. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των δεδομένων, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία τους αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Κάθε εταιρεία που εξυπηρετεί και συλλέγει προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτή την οδηγία. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα εντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.Share