Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 της ΕΣΤΙΑΣ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 της ΕΣΤΙΑΣ (ΚΔΒΜ 2), με ειδικό κωδικό πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 2000445, πρόκειται να υλοποιήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για 13 εργαζόμενούς της με τίτλο «Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) KAI ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»  την Δευτέρα 05/03/2018. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από το φορέα TUV HELLAS A.E. στις εγκαταστάσεις της ΕΣΤΙΑΣ στο Νέο Ψυχικό και θα έχει συνολική διάρκεια 6 ώρες. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.Share