Έναρξη αξιολογήσεων νεοεισερχομένων για το σχολικό έτος 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι  ξεκίνησαν οι αξιολογήσεις για νέους/ες ενδιαφερόμενους/ες  προς ένταξη στα προγράμματα της Εστίας.

 H Διεπιστημονική Ομάδα αξιολογεί το ενδιαφερόμενο άτομο βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

–          Η  Εστία  απευθύνεται σε άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση.

–          Ηλικία  ένταξης 15 έως 35 ετών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περεταίρω  πληροφορίες .

Τηλ.κοιν.υπηρεσίας: 210 6772813Share