Οριστικός πινάκας κατάταξης ΠΦΑ στα πλαίσια της προκήρυξης «Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους 2017-2018

Στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος « Άθλησης για Όλους 2017-2018» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και κατόπιν της παραιτήσεως της κας Μπαλτζή Μαρίας από την διεκδίκηση της θέσης η επιτροπή αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων ανακοινώνει τον Οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων.

Τη θέση ΠΦΑ καταλαμβάνει η κα Κοκκίνου Ελένη με 1η επιλαχούσα την κα Τσιφοπανοπούλου Ζωή και 2η επιλαχούσα την κα Αγγελοπούλου Παναγιώτα.Share