Προσωρινός πινάκας κατάταξης ΠΦΑ στα πλαίσια της προκήρυξης «Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους 2017-2018

Στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος « Άθλησης για Όλους 2017-2018» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η επιτροπή αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων η οποία συνήλθε την 24 Νοεμβρίου 2017, αφού προσμέτρησε τα μόρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κατέληξε ότι επικρατέστερη για την θέση, είναι η κα Μπαλτζή Μαρία με 1η επιλαχούσα την κα Κοκκίνου Ελένη, 2η επιλαχούσα την κα Τσιφοπανοπούλου Ζωή και 3η επιλαχούσα την κα Αγγελοπούλου Παναγιώτα. Οι συμμετέχουσες μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις έως την 8 Δεκεμβρίου 2017. Κατόπιν θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων.Share