Επανάληψη Διαγωνισμού – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΔΗΦ – ΕΣΤΙΑ

Η ΕΣΤΙΑ – Κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση, στα πλαίσια της πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττική 2014-2020 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και διακρίσεων – διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα με τίτλο «ΕΣΤΙΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» (απόφαση ένταξης πράξης: 3966/ 18-04-2017, κωδικός ΟΠΣ: 5001568) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής.

Την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Πρόσκληση ΚΔΗΦ με αίτηση και ΥΔ

* Διευκρινιστικές πληροφορίες για την συμπλήρωση των εντύπων της πρόσκλησηςShare