«Κέντρα διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

«Κέντρα διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας»

Η ΕΣΤΙΑ – Κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση, στα πλαίσια της πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττική 2014-2020 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και διακρίσεων – διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα με τίτλο «Κέντρα διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας» (απόφαση ένταξης πράξης: 3966/ 18-04-2017).

Την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την Αίτηση ωφελούμενου μπορείτε να την κατεβάσετε στα παρακάτω link.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αίτηση ωφελουμένουShare