ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου για την αυτοσυνηγορία. Το πρόγραμμα αυτοσυνηγορίας στόχευε στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού υποστήριξης των ατόμων με νοητική υστέρηση ώστε να απολαμβάνουν με ίσο τρόπο το σύνολο των δικαιωμάτων, ελευθεριών αλλά και υποχρεώσεων τους. Η παρουσίαση ξεκίνησε με μια αναφορά και επεξήγηση του όρου και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν  οι  ομάδες στόχου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας αναλύθηκαν οι αρχές και στόχοι της αυτοσυνηγορίας όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να οργανώσουμε μια ομάδα αυτοσυνηγορίας.

Ευχαριστούμε θερμά το ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου για την πρόσκληση και την θερμή υποδοχή τους.

Παρουσίαση στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου για την αυτοσυνηγορίαShare