Ανακοίνωση Προγράμματος “Άθλησης για Όλους 2016-2017”

Στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος « Άθλησης για Όλους 2016-2017» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η επιτροπή αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων η οποία συνήλθε την 25 Νοεμβρίου 2016 κατέληξε ότι επικρατέστερη για την θέση, είναι η κα  Βασιλική Καψάλη  με επιλαχούσα   την κα Τσισμενή Γεωργία.Share