Νέα σύνθεση ΔΣ της «Εστίας»

Νέα σύνθεση ΔΣ της «Εστίας»

Tα τακτικά μέλη του Δ.Σ. της «ΕΣΤΙΑΣ», όπως αυτά εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνελεύσεως της 21/2/2016, είναι τα ακόλουθα:

Ευφημία Προκοπάκη Πρόεδρος
Σταματία Καρδάση Αντιπρόεδρος
Χρήστος Καρατζιάς Γενικός Γραμματέας
Βικτωρία Γκότση Ειδικός Γραμματέας
Αλιγιζάκη Χρυσάνθη Ταμίας
Γκαρνέτ Σούζαν-Μαρία Αναπληρωτής Ταμίας
Κλαμπάνη Άννα Μέλος

Μετά την κατανομή των αξιωμάτων και την συγκρότηση σε Σώμα, το νέο ΔΣ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από 21/2/2016.Share