Δέστο Αλλιώς

Στις 19 & 20 Ιανουαρίου εκπαιδευόμενοι τις Εστίας συμμετείχαν στην δράση “Δέστο Αλλιώς” του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για παιδιά και νέους (ΣΚΕΠ).

Φωτογραφία από τη δράση “Δέστο Αλλιώς”

Φωτογραφία από τη δράση “Δέστο Αλλιώς”Share